Den vackra, helt intakta ringugnen, med sin fristående skorsten. När den byggdes i slutet av 1870-talet innebar den en flerdubbling av bränningskapaciteten.

Tillbaka