Sven Erikssons dokumentära 50- och 60-talsbilder


Den siste inspektorn på Blekhemsgodset, Sven Eriksson, tog på 1950- och 60-talen diabilder från verksamheten vid tegelbruket och sågen, som ligger strax intill. Han gick bort för många år sedan. Hans fru Betty bor kvar i Almvik och har lå nat ut bilderna och gett oss tillstånd att använ;da dem i museiverksamheten.

Ända in på 1950-talet flottades timmer till sågen från Blekhems skogar, via sjön Bleken och den lilla ån ner till Gamlebyviken.

Bildtexterna har skrivits av Bo Gustafsson, Ekviken, Almvik. Han arbetade i sin ungdom på tegelbruket och är i dag en aktiv medlem i föreningen.

Tillbaka till första sidan