Tegelbruket sett från bron vid kvarndammen.

På Decauvillebron upp till intaget, strax till höger om bildens mitt, drogs vagnar med sågspån upp på rälsen. Sågspånet blandades i leran innan den blev till råtegel.

Tillbaka