Vy av den gamla industrimiljön utifrån viken.

Tegelbruket till vänster; strax till höger om bildens mitt, med vita fönsterluckor, syns kvarnen.
Längst upp till höger ligger den f d lanthandeln, numera Almviks Cafe.
De grå taken längst ned i bildens högra del tillhör sågen.

Tillbaka