Torkladan och ringugnen med bron upp till ringugnens vind. På den körde man upp det spån, som ugnen eldades med.Tillbaka