Tannins gamla industribyggnad, som nu ingår i Storebrovarvets anläggning i Västervik. Uppförd av tegel från Almvik.


Tillbaka