Västerviks Station, byggd i slutet av 1870-talet av tegel från Almvik.


Almvik fick också vid denna tid, när järnvägen till Linköping byggdes, ett litet vackert stationshus i putsat tegel. Det revs emellertid på 1930-talet.En av de två små sidobyggnaderna till stationshuset. Den här har inrymt toaletter; den andra personalutrymmen och sedan några år en kiosk.

Stationshuset och sidobyggnaderna är statligt byggnadsminnesmärke.

Tillbaka