Församlingshemmet till St Petri kyrka i Västervik.

Ett av många hus i Västervik som är byggt av tegel från Almvik.

Tillbaka