Garaget till Häggbladska huset, som är ett stort pampigt bostadshus av tegel, mitt i det centrala Västervik, byggt strax efter sekelskiftet.

Garaget är uppfört av tegel från Almvik.Detalj av garagets gatufasad, med Almviksstämplar.

Tillbaka