Blekhems herrgård, sedd över sjön Bleken.

På Blekhem bodde under flera somrar i början av seklet Anna Maria Roos. Hon skrev där böckerna om Sörgården och Önnemo, där traktens byggnader och människor tjänade som förebilder.

Blekhem påminner om herrgården i hennes böcker.

Tillbaka