En av arbetarna på tegelbruket, fångad av bildhuggare Gösta Holmer.

Teglet plockas efter skärningen över på den rälsburna hyllan för vidare transport ut till hyllorna i torkladan, där de får lufttorka innan bränningen.

Skulpturen är gjord av alträ och i naturlig storlek


Tillbaka