Många av de som arbetade på tegelbruket var under vintern sysselsatta i skogen och vid sågen.

Här står den siste brännaren, Calla Ström, till vänster och den siste tegelmästaren, Sixten Karlsson, till höger på bilden.

I bakgrunden Almviks kvarn, som restaurerades 2004.

Tillbaka