Flottningsdammen vid det gamla sågverket, omkr 1960. Timret matas in i rännan till sågen.

Timret kom via den korta Almviksån från sjön Bleken.

Tegelbruket ses i fonden; torkladan till höger.

Sågen ersattes omkr 1960 av en modern, eldriven såg. Flottningen upphörde då.

Tillbaka