Yngve Fältsjö lastar ut tegelsten i ugnen.

Detta jobb kallas utskjutare. Arbetsmiljön var mycket varm eftersom teglet var nybränt. Stenarna var ännu mycket varma att ta i. Dessutom dröjde värmen kvar länge i väggar och tak.

Detta arbete utfördes på ackord och var bland de bäst betalda på tegelbruket. Det kan också bero på att Yngve Fältsjö var en fantastiskt duktig arbetare, alltid hängiven sitt jobb.

Han var heltidsanställd vid Blekhem och jobbade under vintern som skogsarbetare och vid sågen.

Tillbaka