"Dansken" Vegeberg backar in ett lass sten i ugnen.

Han kallades så därför att han kom från Danmark.

Tillbaka