Åke Svensson kör ut ett lass rör från vinden till brännugnen.

Uppe på vinden torkades taktegel och de lite större tegelrören. De stora rören torkades alltid stående på golvet, som var lite ojämnt och gick liksom i vågor.

När en omgång rör hade tillverkats och hela golvet var fyllt med rör, gav det ett intryck av ett hav av rör. En fantastisk syn!

Tillbaka