Calle Ström, legendarisk förman på tegelbruket.

Calle bodde i Stolphagen. Han var en av de många som jobbade i Blekhems skogar när det inte var säsong för tegelbruket. Calle var, förutom förman, också reparatör av maskinerna. Han ansågs av de övriga arbetarna som lite av en "Uppfinnar-Jocke" och en klurig gubbe. Ingen teknisk uppgift tycktes omöjlig för honom.

Maskinen på bilden införskaffades år 1966. Den går på räls och användes till att köra vagnarna i torkladan. Den har en dieselmotor som får vevas igång. I och med denna maskin försvann ett av tegelbrukets absolut tyngsta arbetsmoment, att skjuta vagnarna med muskelkraft. Förmodligen höjdes också produktionen lite grann.

Dock hade maskinen en svaghet. Den var inte försedd med någon vanlig koppling eller växellåda, bara fram och back. Hastigheten sköttes med gasreglaget. Det var ju ackord man arbetade på och det kördes som f-n!

Förmodligen var de tunga lassen lite i tyngsta laget, speciellt i starten, vilket fick till följd att den rätt ofta gick sönder. Calle Ström fick jobba övertid åtskilliga kvällar för att den skulle fungera nästa dag. Han lär ha gjort någon omkonstruktion av framdrivningen.

Tillbaka