Göran Svensson arbetar vid klippstolen.

Han är en av de tre bröderna Svensson från Varvet, Almvik. Äldst är Kurt, därefter Göran och Gunnar. Alla tre jobbade periodvis vid tegelbruket och snickerifabriken.

Tillbaka