Birger Pettersson kör vagnar i lertaget.

Detta jobb brukade ibland skämtsamt kallas "stinsen". Uppgiften var att hämta lastade korgar vid paternosterverket och att skicka iväg dem på linbanan till tegelbruket och vidare att ta emot tomma korgar som kom i retur.

Ibland hände det att det lilla tåget spårade ur. Då blev det driftstopp i produktionen. Någon man från tegelbruket fick åka upp och hjälpa till.

Birger bodde vid "Varvet". Han hade åretruntanställning vid Blekhem som skogsarbetare och tegelbruksarbetare.

Tillbaka